Medlemsansökan

VÄLKOMMEN

Tack för ditt intresse att bli medlem i

Veteranfordonsklubben i Tjust VIT


Årsavgiften är

Ungdom upp till 18år     150:-
Vuxen     300:-
Familj     400:- (skriven på samma adress)

Faktura skickas när ansökan inkommit

Bankgiro 5834-1819

Klicka på Klubblogotypen här under och skriv ut medlemsansökan (pdf-format)

Fyll i ansökan och skicka sedan den till nedan adress

Veteranfordonsklubben i Tjust
Fasanvägen 10
594 30 Gamleby

info@tjustbil.se