Inspektörer/Försäkringspremier

Klicka på logan för aktuella premier

 

*  Mikael Johansson   Tel 070-3717069   Försäkringssamordnare

*  Daniel Lindahl  Tel 072-5471801  Fordonsinspektör

Kostnad för besiktning uttages enligt nedan

*Inspektion där klubbmedlem tar sig till Fordonsinspektören  200:-

*Inspektion där inspektören tar sig till klubbmedlemmen  300:- + resekostnad enl.skatteverkets regelverk FN. 25:-/mil 

*Fordonsinspektion inklusive hjälp med ansökan (inkl bilder) och resa till klubbmedlem  500:- + resekostnad enl.skatteverkets regelverk FN 25:-/mil

Tänk på att inspektören gör detta utanför sitt ordinarie arbete varför en längre tid kan gå innan besiktning kan ske